zweeds

wilde-
beest
pas
gelegd
geluids-
registra-
tie
deel v.e.
halm
puistje
spijker-
broek
gein
Engels
bier
deel v.e.
bestek
vroegere
heerser
van Peru
bazige
vrouw
Acade-
mische
Raad
meer dan
goed is
pl. in
Gelderland
vaartuig
van Noach
proper
bijzonder
aan-
trekkelijk
dienst
zonder
loon
restau-
rant-
bediende
deel v.h.
lichaam
koker
kerkelijke
bediende
hak-
werktuig
sprook-
jesfiguur
achterdeel
strelende
aanraking
idioot
knolgewas
staat in
Amerika
slinger-
plant
gewoonte
noot
kabelbaan