kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1 vleessoort 6 sterke hand 11 vriesvak in een koelkast 12 omtrek van een vlak 13 mij 15 erg vervelend 17 lengtemaat 18 deel van het jaar 20 vaartuig 21 boerenbezit 22 bericht 24 waterplant 25 loven 26 voedingsmiddel 28 namiddag (afk.) 29 mengen 30 argon (afk.) 31 Nederland (op auto's) 32 nobel 34 niet lang geleden 36 huidsmeer 39 luide schreeuw 40 damp 42 afgelegen 43 argentum (symbool) 44 levendigheid 46 Engelse ontkenning 47 deel van een schilderij 48 luizenei 50 waterstand 51 opplakbriefje
1 elastisch product 2 persoonlijk voornaamwoord 3 maatschappelijk onaangepast persoon 4 deel van een pet 5 verpakkingsgewicht 6 boord 7 persoonsaanduiding 8 eenkleurig 9 idem 10 beteugelen 14 simpel 16 meubelstuk 17 meerekenen 19 in fine (afk.) 21 vrouw 23 gebergte in Europa 25 larve van de langpootmug 27 Europeaan 28 kloosterlinge 32 glad 33 oude lengtemaat 34 onbepaalde hoeveelheid 35 rivier in Frankrijk 37 algemene vergadering 38 beleefdheidsbetuiging 40 kompasrichting 41 startstreep 44 zuidvrucht 45 koordans 47 schuifbak 49 te koop (afk.)