kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
1 deel van een kachel 4 even 7 zonderling mens 11 hoge berg 12 zopas 14 kerkdienst 15 noot 16 mening 18 motorraces te Assen 19 blikken veldfles 21 energie 24 neon 25 hakwerktuig 27 mij 29 plechtige inkomst 32 zorg 34 handvat 35 romp van een beeld 37 huivering 38 voetballer 40 deel van een slot 42 Japans bordspel 43 bevel 44 dit is (afk.) 45 rivier in Overijssel 47 Griekse letter 50 uiting van koude 51 plaats in Limburg 53 zonnegod 55 koeienmaag 57 deel van een dierenkop 58 projectieplaatje 59 waarmerken 60 akkoord 61 kunstleer
1 lokmiddel 2 modder 3 langspeelplaat (afk.) 4 wervelstorm 5 laatste stuk 6 plaats in Engeland 8 anno Mundi (afk.) 9 kerkelijk gebruik 10 Europeaan 12 dierentuin 13 voorzetsel 16 rivier in Tsjechië 17 autosoort 20 plot 22 getal 23 verkoophuisje 26 christelijk feest 28 muziekinstrument 30 pluisje 31 kopergravure 32 bijwoord 33 aanwijzend voornaamwoord 36 bakproduct 39 niettemin 41 plaats in Noord-Brabant 43 kortschrift 45 krent 46 kledingstuk 48 in gezelschap van 49 zangstuk 50 opgewekt 52 plotselinge beweging 54 liefkozing 56 dierengeluid 58 Denemarken (auto)