doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 steun voor gebroken ledematen ; vleugelverdediger ; plaats in Noord-Holland 2 bewaarplaats ; borrel ; Griekse letter 3 beneden ; buurland van Jemen ; zangvogel 4 lofdicht ; echter 5 provincie in Italië ; droog ; bladgroente 6 roklengte ; vlees van een boomvrucht ; inkeping 7 Zweedse munt ; onvolledig (als voorvoegsel) ; land in Europa 8 onderdeel van een film ; spijskaart ; gevoel 9 deel van Afrika ; reisbenodigdheid ; dialect 10 kleurmenging ; plaaggeest ; afslag 11 wild ; boomvrucht ; bevlieging 12 niet één uitgezonderd ; richting in de wijsbegeerte 13 verfstof ; kleding van een militair ; koppel
1 kussenovertrek ; ongegist druivensap ; fier 2 huis ; klimaatregeling ; deel van een school 3 giftige slang ; beslag ; paarsblauw 4 smart ; ontevredenheid 5 deel van Azië ; beestenboel ; kampeerartikel 6 misnoegd ; bedrag ; aanspreektitel 7 nooddruft ; gebitselement ; Duitse domstad 8 stam ; likeur 9 zoet product ; waterkering ; onbepaald voornaamwoord 10 koningin-regentes ; sportartikel ; helder 11 vreemde taal ; geestdrift ; gereedschap 12 Griekse onheilsgodin ; boetseermiddel ; brandmerk 13 hoeveelheid ; mep ; deel van een knoflookbol