doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 sukkel ; vlek ; bewaarplaats voor kinderen 2 kronkel ; stug ; vanwege 3 ik (Lat.) ; golvende lok haar ; ontvreemden 4 deel van een jaar ; een weinig ; vulkanische stof 5 Bijbelse figuur ; waarschuwing ; sproeiwerktuig 6 afscheidsgroet ; getal ; familielid 7 tijdrekening ; afgehandeld ; onderrichten 8 versiering ; bladgroente ; onvergankelijk 9 kopij ; bloem ; offerbeker 10 schriftelijk bewijsstuk ; moedwillig belemmeren 11 actief koolpoeder ; Spaanse landvoogd ; schooltype 12 ontkenning ; onbepaald voornaamwoord ; aanhechtbriefje 13 landbouwgrond ; zonder (Lat.) ; friszuur
1 lofdicht ; stoel ; kledingstuk 2 derhalve ; flauwekul 3 Bijbelse vrouw ; zitplaats ; eetlust 4 Japanse drank ; Duitse champagne ; rivier in Frankrijk 5 welriekende gomhars ; plaats in Gelderland ; hemellichaam 6 pennenkoker ; vreemde taal 7 verlangen ; wezenlijk ; zoetwatervis 8 rolbezetting van een film ; benodigdheden ; bakruimte 9 reeks ; teer ; vijfdeurs personenauto 10 man van adel ; eindje sigaar ; Arabische vorst 11 frisdrank ; broodsoort ; drank met anijssmaak 12 hofstede ; stand ; korte tijd 13 achteraf ; graad ; slaghout