zweeds

ketjap
flauwte
hemel-
lichaam
stemming
rang-
telwoord
neon
(symbool)
gage
6
zelfinge-
nomen
5
materiaal
riv. in
Frankrijk
plaats aan
het Mar-
kermeer
deel v.e.
boerderij
2
spottende
afkeuring
bovendien
harde
delfstof
insgelijks
Am. boer
Japanse
rijstdrank
vreemde
taal
irriteren
4
meubel-
stuk
binnen-
schip
9
groot-
ouder
gebogen
been
openbaar
vervoer
tennis-
term
gang-
maker
landtong
7
genees-
middel
3
waar-
merken
baardje
afstands-
bedie-
ning
1
bewoner
van
Europa
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9