zweeds

volhouder
gehoor-
zaal
item
snijwond
slang
begeleider
koud
woonlaag
tot op dit
ogenblik
strelen
water-
sport
voordeel
Aziatische
vrouw
deel v.e.
fornuis
insgelijks
inhouds-
maat
(afk.)
pech
slee
futloos
behoeftig
mens
tweetal
treffend
adviseur
groot-
moeder
mits
geconcen-
treerde
lichtstraal
afscheids-
groet
ingang
persoon-
lijk vnw.
eminentie
(afk.)
sport-
artikel
Griekse
letter
bevlieging
nogal