zweeds

baksel
zonder
eer
tandwiel
oude
lengte-
maat
overeen-
komstig
dat
psychisch
letsel
huidaan-
doening
afgegra-
ven veen
opschik
met een
paarden-
slee rijden
beroep
buidelbeer
deel v.e.
jaar
op het
ogenblik
kort stuk
gelofte
vermaken
boom
klooster
stad in
Frankrijk
harde klap
dames-
japon
vuur
voeg-
woord
kruik
riv. in
Duitsland
hand-
greep
bullebak
in orde!
toef
tijdelijk
(afk.)
muziek-
instru-
ment
water om
de polen
deskun-
dige